Transformació digital

Gestió
Documental

La Gestió Documental és la primera etapa cap a la transformació digital de les empreses i organitzacions.
És una àrea fonamental per aconseguir l’èxit i afrontar els reptes imposats per la necessitat de digitalització dels processos empresarials.

Sol·licita’ns informació

  He llegit i accepto la política de privacitat.


  Beneficis de la gestió documental

  Un sistema ECM (Enterprise Content Management) ens permet emmagatzemar i gestionar tots els nostres documents de manera segura, integrada, organitzada i eficient.

  Aconseguirem reduir costos, minimitzar errors i augmentar la productivitat de la nostra organització.

  Repositori centralitzat

  L’emmagatzematge centralitzat i organitzat evita el risc de documents mal arxivats, duplicitats o pèrdua.

  Major productivitat

  Accés ràpid i segur a la informació, facilitant la seva recerca i accessibilitat sense pèrdues de temps.

  Millora de l'ROI

  Millora els resultats a l’reduir els costos, augmentar la qualitat i la seguretat de les demandes documentals de l’organització.

  Estalvi de costos

  Es redueixen o eliminen els costos d’arxiu físic, impressió, energia, consumibles, fotocopiadores i dels espais on preservar la documentació, ja que no està en paper.

  Sostenibilitat

  Reduir el consum de paper no només significa estalviar diners, també agilitzar el procés de negoci i comunicació i la protecció de l’entorn, contribuint a el desenvolupament sostenible.

  ~

  Seguretat

  Control de la informació de l’empresa amb l’assignació de perfils i permisos als usuaris, evitant que la informació vital i sensible sigui consultada per persones equivocades.

  Optimització de el temps

  Disposar de tota la documentació en un sol repositori i amb les mateixes regles de descripció, creació, classificació, captura, etc. facilita la seva recerca i recuperació. A l’tractar-se d’un document electrònic s’agilitza el procés d’arxivat, localització i consulta.

  Treball Col·laboratiu

  L’automatització dels processos permet el control de l’propi procés i dels documents que es generen en ells, el que millora els temps de tramitació i gestió. A més de poder gestionar la traçabilitat i auditoria de tots els processos de treball de l’empresa.

  Mobilitat

  La incorporació de les tecnologies en els processos empresarials obliguen a les organitzacions a estar connectades en qualsevol moment i lloc. Alfresco és una plataforma 100% web responsive, podent accedir als teus documents des de qualsevol dispositiu fix o mòbil.

  Alfresco, la nostra solució de gestió documental

  En Proment som especialistes en el sistema d’ECM natiu del núvol d’Alfresco, que pot gestionar el contingut des de qualsevol lloc, connectar la informació amb els usuaris en qualsevol ubicació i permetre accés a les aplicacions amb qualsevol dispositiu.

  Alfresco compleix amb Llei de Protecció de Dades a través d’l’accés controlat a repositori, així com amb les ISO referents a la descripció i gestió de la documentació, incloent la que ja és electrònica. (ISO 15489 – ISO 27001- ISO 30300 – ISO 30301, Esquema Nacional de Seguretat, Esquema Nacional d’Interoperabilitat, Llei 11/2007)

  T’acompanyem en la transformació digital de la teva organització

  Tant les grans empreses, organitzacions i PIMES s’han d’enfrontar a el repte de la seva transformació digital si no volen quedar fora de mercat. En Proment acompanyem a les empreses, independentment del seu sector o mida, en el procés de transformació digital des del primer pas fins a aconseguir la seva maduresa digital. La reducció de el paper és un dels punts claus a abordar a l’hora d’adaptar qualsevol companyia a la transformació digital. Disposar d’eines que permetin adoptar un repositori centralitzat, accessible per a tots els membres de la companyia, que no consumeixi espai físic i que redueixi els temps de recerca és clau.

  Sol·licita'ns informació

   He llegit i accepto la política de privacitat.