El programari d’Alfresco ha estat l’escollit per l’Agència Tributària de Catalunya com a gestor documental per a la seva web externa i intranet, amb l’objectiu de centralitzar els documents en una única ubicació i localitzar-los de manera senzilla i àgil. Alfresco s’utilitza per gestionar els documents que es publiquen, tant a la web externa als ciutadans, com per als usuaris de la intranet de l’ATC.

Les diferents àrees de l’organització que van tenir més participació en la implementació van ser l’Àrea de Recursos Humans i l’Àrea de Tecnologies de la Informació. Anteriorment s’utilitzava el correu electrònic entre departaments per fer les comunicacions internes. Tot això ha aportat importants avantatges als usuaris que utilitzen la intranet.

“L’Agència Tributària de Catalunya no disposava d’un punt únic per comunicar-se amb els seus empleats”, assenyala Kilian Grau, responsable de Sistemes d’Informació de l’ATC. “Per això es va crear una intranet a Liferay integrada amb Alfresco”. “Alfresco centralitza els documents en un únic punt i permet trobar-los de forma senzilla i àgil -afegeix Grau-. La seva fàcil i ràpida integració amb Liferay van ser les característiques tècniques claus d’Alfresco que van permetre el desenvolupament del projecte.”

Entre els beneficis més significatius que l’ATC ha obtingut amb la solució d’Alfresco també destaca el poder disposar d’un repositori centralitzat de la documentació.

La Llei de l’Agència estableix una sèrie de principis generals d’actuació i indica la responsabilitat en la gestió de la informació i el servei a la ciutadania, amb especial atenció a l’assistència a les persones contribuents, per reduir els costos de tramitació i per facilitar el compliment voluntari.

Des d’aquesta perspectiva, per a aquesta institució les noves tecnologies han esdevingut un pilar fonamental de l’actuació administrativa, i els entorns web constitueixen actualment el mitjà idoni per facilitar la informació i la comunicació contínua amb la màxima eficiència i comoditat.

Font: www.alfresco.com/es/news/press-releases/alfresco-implantado-como-gestor-documental-de-la-web-externa-e-intranet-de-la