El percentatge de rebot el podem extreure de Google Analytics. Aquesta eina de Google serveix per mesurar el trànsit d’usuaris a un lloc web i analitzar d’on provenen, quan tenim més visites, quines pàgines del nostre site són les més visitades, de quin canal arriba el trànsit a la nostra web, etc.

Google Analytics és, com dèiem, una eina imprescindible, no només per als que ens dediquem al màrqueting digital, sinó també per a qualsevol empresa que vol mesurar el seu trànsit a la web, conèixer com es genera aquest trànsit i realitzar o modificar estratègies de màrqueting en funció de les dades que Analytics ens aporta.

Definició de percentatge de rebot

Una de les moltes dades que Analytics ens reporta és el percentatge de rebot de la nostra web. Segurament, coneixeu la definició tècnica que pròpiament Google ens dóna: “El percentatge de rebot és el percentatge de sessions d’una sola pàgina, és a dir, sessions en què l’usuari ha abandonat el seu lloc a la pàgina d’entrada sense interactuar-hi” .

Segons aquesta definició i, en primer lloc, podem afirmar que tenir un alt percentatge de rebot no és òptim. Quan un usuari accedeix al nostre site el que desitgem és que navegui per diverses de les vostres pàgines, que interactuï i que es mantingui a la web un temps. Això denotarà interès per la nostra pàgina, per la nostra empresa i pels nostres productes o serveis. És a dir, quan un usuari accedeix a la nostra web i només navega a la pàgina on ha entrat i l’abandona entenem que no li ha interessat gaire la nostra empresa o el que expliquem a la nostra web.

 

Factors que poden determinar el percentatge de rebot

Però hi ha altres factors que també poden determinar el percentatge de rebot i no tots són dolents. M’explicaré, i començaré per altres motius negatius, més enllà de l’escàs interès a la nostra empresa, que poden provocar un alt percentatge de rebot:

  • Arquitectura web complexa o navegabilitat complexa i poc amigable. Sovint ens trobem amb pàgines webs que ens compliquen la navegació, que la seva arquitectura no hi convida i aquest factor pot provocar que l’usuari entri i abandoni ja que no troba als menús o en algun format destacat com accedir a altres continguts del seu interès.
  • Problemes de visualització a mòbils. Cada vegada creix més la navegació amb dispositius mòbils, però, malgrat això, encara moltes pàgines web no estan adaptades per a mòbils i hem d’anar fent “zoom” per poder visualitzar el contingut o, pitjor encara, hi ha el contingut desconfigurat. Evidentment, els usuaris que accedeixen a un site amb un mòbil i es troben amb una pàgina que és impossible visualitzar i encara menys navegar l’abandonen al segon.
  • Velocitat de càrrega lenta. Aquest és un altre dels factors més importants que provoca el rebot, és a dir, abandonar la pàgina web sense passar de la primera pàgina d’entrada. Quan accedeixes a una web i ja et triga a carregar la primera pàgina, abandones. No volem esperar, els usuaris que arriben a la nostra pàgina han d’accedir ràpid si volem que es mantinguin a la nostra web i continuïn navegant-hi.

En aquest article no entrarem en com penalitza Google al posicionament de les pàgines web que no estan optimitzades per a mòbils i que tenen una velocitat de càrrega lenta, però evidentment aquests dos factors són també un greu problema per aconseguir un posicionament SEO i SEM.

Pot ser que el percentatge de rebot no sigui dolent?

Però seguint amb el percentatge de rebot, veurem també el cas en què aquest pot no ser dolent. Quan realitzem una estratègia de posicionament SEM professional i correcta hem d’aconseguir que la cerca que realitzi l’usuari a Google on es mostri el nostre anunci obeeixi al màxim als seus interessos. Aquest anunci us portarà a la pàgina de destinació que nosaltres haguem configurat a l’anunci i si realment la rellevància de la pàgina de destinació coincideix plenament amb la vostra cerca i les vostres necessitats és molt probable que ja es materialitzi la conversió en ella i l’usuari no necessiti seguir navegant pel nostre site.

L’usuari ha realitzat una cerca molt concreta, ha aparegut el nostre anunci de Search coincident amb la cerca i us ha dirigit a la pàgina on ha trobat el que necessitava i ja ha comprat o sol·licitat informació.

Però, i amb l’excepció d’aquestes estratègies concretes de SEM o SEO, les pàgines web deuen i poden millorar el percentatge de rebot, principalment revisant l’arquitectura i navegabilitat web i optimitzant la velocitat i la visió en dispositius mòbils.